KRONIKKER2019-06-25T14:37:07+00:00

KRONIKKER

Som ekspert innen kreativitet, innovasjon og møteledelse er Erik Lerdahl skriver han jevnlig kronikker. Her et utvalg.

Kreativitet og innovasjon

I flokkmentalitetens tidsalder. Aftenbladet, 23.05.2019

Erfaring gjør blind? Aftenbladet, 07.12.2018

Nyskapning uten svada  DN, 03.01.2018

Tenk nytt – og tenk helt nytt!  Aftenbladet, 18.12.2015

Ingen omstilling og innovasjon uten kreativ kompetanse  Aftenbladet, 18.09.2015

Bruk kritikk som positiv drivkraft  Aftenbladet, 30.01.2014

Følg lidenskapens magi!  Aftenbladet, 02.10.2013

Kunsten å overskride seg selv  Aftenposten, 23.06.2013

Kreative metoder på læreplanen!  Lektorbladet, 2013

Kreativitet må læres  Aftenposten, 24.10.2012

Møteledelse

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT