//Radikal innovasjon
Radikal innovasjon2019-07-04T17:35:08+00:00

Radikal innovasjon

I en tid med digitalisering, robotisering og økende globalisering, blir det stadig viktigere at organisasjoner kan være innovative på forretningsmodeller og tenke radikalt nye løsninger. Det krever en annen tenkemåte enn for vanlig inkrementell innovasjon, der man søker å forbedre og videreutvikle dagens løsninger. Det er et innovasjonsgap som må overkommes, se figur. Morgendagens utfordringer kan ikke løses med gårsdagens tenkning og ideer.

Forbrukerundersøkelser og analyse av forbrukerreisen for dagens løsning/tjeneste er for eksempel best egnet til inkrementell innovasjon. Forbrukerne vil fort ha en forbedring av gårsdagens løsning. Radikal innovasjon innebærer bruk av scenariotenkning for fremtiden og tenk ut av boksen metoder som tvinger tanken utav kjente spor. Det inkluderer bruk av kreative transformasjonsmetoder der man «stjeler» eller henter inspirasjon fra løsninger som finnes i andre bransjer og transformerer det til unike løsninger innen sitt eget felt.

Organisasjonen må rigges til å utvikle, utforske og teste ut konseptuelle prosjekter med større usikkerhetsfaktorer men samtidig potensielt langt større inntjening.

Figur. Fylle innovasjonsgapet ved radikal innovasjon.

Radikal innovasjon innebærer også større endringer i organisasjonsformen. Organisasjonen må rigges til å utvikle, utforske og teste ut konseptuelle prosjekter med større usikkerhetsfaktorer men samtidig potensielt langt større inntjening. Det krever mer fritenkning der man i perioder setter parentes rundt «virkeligheten» og går bevisst utenfor tradisjonelle tankespor og forretningsmodeller. Den kreative kompetansen må utvikles og bli en del av kulturen.

Ved å skape større rom og aksept for radikal nytenkning, der risikovilje belønnes, utvikles også en kreativ kultur, som også kommer godt med i inkrementelle innovasjonsprosjekter. Til syvende og sist viser det seg at mange konseptuelle ideer kan transformeres og dras ned til inkrementelle innovasjoner innenfor eksisterende forretningsmodeller med kort implementeringstid.

Satsning på radikal innovasjon er en spennende reise som kan gjøre organisasjonen langt mer robust for fremtiden. Slagkraft bistår mer enn gjerne i dette arbeidet, slik vi har gjort for mange organisasjoner. Gårdagens suksess blir nemlig fort morgendagens fiende!

Tema for foredrag/kurs/rådgivning

  • Hvordan arbeide praktisk med radikale innovasjon?
  • Hvilke metoder kan anvendes for å utvikle nye, bærekraftige forretningsmodeller?
  • Hvorfor er radikal tenkning også svært nyttig i inkrementell innovasjon?
  • Hvordan organiserer innovasjonsarbeidet i organisasjonen, også knyttet til utvikling av nye forretningsmodeller?
  • Hvordan skape en robust innovativ kultur?

Bøker

Rapporter

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT