Rapporter

Erik Lerdahl har skrevet en rekke rapporter knyttet til mat og måltidsnæringen, havbruksnæringen, sykehus og byutvikling. Han har blant annet skrevet flere scenariorapporter som har vært mye av næringslivet. Nedenfor er det et utvalg av disse rapportene.

Havbruksnæringen med styrket omdømme i 2030

Slagkraft, ved Erik Lerdahl, hadde ansvaret med å planlegge og lede en samling der unge talenter utfordrer etablerte ledere i havbruket. De formulerte hva som er utfordringer med næringen i dag i forhold til omdømme, de skrev scenarier der næringen hadde langt bedre omdømme og foreslo tiltak idag for å nå det ønskede målbildet. I den påfølgende samlingen voterte ledere fra næringen selv på det de unge talentene hadde foreslått, kombinert med en diskusjon. Resultatene fra begge samlingene ble sammenfattet til en rapport skrevet av Erik Lerdahl. Oppdragsgiver for prosjektet var Skretting. Prosjektet var støttet av Sjømat Norge og Rogaland fylkeskommune.

Last ned PDF

Helsen er ditt ansvar. Måltidsbransjens eget bilde for 2025 med eldrebølgen.

Slagkraft ved Erik Lerdahl har nylig fullført rapporten «Helsen er ditt ansvar. Måltidsbransjens eget bilde for 2025 med eldrebølgen.» Den var for matklyngen i NCE Culinology, og er knyttet til kompetanseplattformen «Maten er ikke gitt før den er spist».

Last ned PDF

Næringsutvikling for nytt sykehus

Slagkraft / Erik Lerdahl fikk i oppdrag av Innovasjon Norge til å lede fire tenketank samlinger med næringsaktører i forhold til å se på næringsutvikling for et nytt sykehus i Stavanger-regionen. I samlingene brukte vi scenariometodikk og skrev en rapport som ble med i konseptutredningen for et nytt sykehus. Rapporten er illustrert av Ander Emil Sommerfeldt.

Last ned PDF

Drastiske endringer i måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020.

Dette er en rapport fra 2010 for NCE Culinology som viser hvordan måltidsnæringen vil kunne se ut i 2020, dersom det kommer radikale endringer. 3 radikale scenarier presenteres med skisser og eksempler: 1) Helsen er ditt ansvar, 2) Mangel på råvarer og 3) Klimaendring. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

Last ned PDF

Måltidsnæringen i 2020. Bransjens egne fremtidsvurderinger

Dette er den andre scenariorapporten for NCE Culinology fra 2011. Den presenterer et totalscenario for måltidsnæringen i 2020, slik bransjen selv vurderer det som mest mulig sannsynlig. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter av rapporten.

Last ned PDF

Kommunikasjon av gourmet produkter

Denne rapporten fra 2011 skrevet for NCE Culinology presenterer kritiske faktorer, utfordringer og muligheter knyttet til kommunikasjon av gourmetprodukter i norske dagligvarebutikker. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

Last ned PDF

Norsk mat for fremtiden

Dette er en rapport for NCE Culinology som viser strategiske retninger for utvikling av norsk for fremtiden. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

Last ned PDF

Drastic changes for the food industry. Radical scenarios 2020

This is the scenario report for the Norwegian Food cluster NCE Culinology, translated to English. It was written in 2010 and presents three radical scenarios for 2020: 1) Health: a personal responsibility, 2) Shortage of raw materials and 3) Climate change. It has been amazing to see how the scenarios have described clearly the future. Erik Lerdahl was project manager and author of the report.

Last ned PDF

Forus mot 2030

Rapport basert på resultater fra nabo- og beboersamling, i forhold til ønsker og behov for fremtidig Forus.

Last ned PDF

Forus mot 2030

Rapport basert på resultater fra scenarioworkshop knyttet til mulig fremtidig innovasjon, samhandling og omstilling på Forus.

Last ned PDF

The vision-based design methodology

This is an article that presents the essence of the vision-based metodology, developed in the doctoral thesis. The article was published in 2005.

Last ned PDF

Staging for creative collaboration in design teams. Models, tools and methods

Dette er doktoravhandlingen til Erik Lerdahl fra NTNU i 2001. Flere modeller og metoder fra avhandlingen brukes idag både i undervisning og av industrien. Dette gjelder ikke minst den visjonsbaserte modellen og den visjonsorienterte metodikken. Avhandlingen er en del av fundamentet for Slagkraft boka som kom ut i 2007.

Last ned PDF

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT