ORD til øyeblikket

I denne vakre gaveboken presenterer Erik Lerdahl et rikt utvalg av aforismer, som er kortfattede og slagferdige formuleringer av tanker. Aforismene likner på ordtak i form og innhold, og kan friste leseren til å se på situasjoner med et nytt og friskt blikk.

KJØP BOK

Eksempler på aforismer i boken:

«I nybegynnerens øyne er det alltid muligheter»

«I leken får problemer vinger»

«Bryterne til lyset står i mørket»

«En god idé kan stenge for en bedre»

«Gårsdagens suksess blir fort morgendagens fiende»

«Livet leves som øyeblikk, og minnes som øyeblikk»

Om boken

Siden jeg var ung har jeg vært fascinert av treffende ordtak og sitater. Etter hvert begynte jeg å skrive ned mine egne tanker i form av kortfattede formuleringer, såkalte aforismer eller tankekorn. Det har vært en berikende måte å sette ord på erkjennelser jeg har hatt igjennom livet. Det ledet etter hvert til flere bokutgivelser. I denne boken serverer jeg et større utvalg av både gamle og nye aforismer som jeg har skrevet.

Til min store glede har jeg sett at aforismene treffer lesere i ulike aldre og livssituasjoner, fra tenåringer til pensjonister, fra single til småbarnsforeldre. Personlig bruker jeg aforismer som påminnelser i hverdagen og som utgangspunkt for samtaler. Det gir ofte rike og meningsfylte refleksjoner rundt livets mange fasetter, gleder og utfordringer.

Mitt håp er at denne boken kan bli en inspirasjonskilde for deg som leser, hvor hen du enn befinner deg i livet. Forhåpentligvis kan aforismene friste deg til å se på situasjoner med et nytt og friskt blikk og fremkalle både smil, engasjement og ettertanke!

Om aforismer

En aforisme er en kortfattet og slagferdig formulering av en tanke. Den setter på en underfundig måte ord på sentrale forhold rundt livet og det å være menneske. En aforisme likner på et ordtak, både i form og innhold, men har vanligvis en kjent forfatter. Andre benevninger for aforismer er tankekorn, fyndord, visdomsord eller strøtanker.

Aforismene setter på en underfundig måte ord på sentrale forhold rundt livet og det å være menneske. Mange berører kreativitet, endring og samhandling.

Gode aforismer skal berøre leseren, gjerne både tankemessig og følelsesmessig, samt gi rom for ettertanke. Aforismer kan også sammenlignes med konfekt; vi får ulike favoritter, smaken kan endres over tid og noen må vi tygge lenge på …

Tidligere utgivelser

Erik Lerdahl har tidligere gitt fire andre aforismesamlinger, blant annet Kunsten å overrumple seg selv (Aschehoug) og Å sveve med bena på bakken (Aschehoug).