Bøker og utgivelser

Erik Lerdahl, professor i kreativitet, har utgitt en rekke bøker om kreativitet, innovasjonsprosesser, møteledelse og personlig utvikling, inkludert bestselgerboken på idéutvikling, Slagkraft. I det følgende presenteres et utvalg av utgivelsene.

NYSKAPNING. Arbeidsbok i kreative metoder

Ønsker du å bli dyktig til å løse problemer og utvikle nye løsninger? Hva kreves i så fall? Og hvordan kan du arbeide mer effektivt og målrettet med nyskapning? Dette er en arbeidsbok i kreative metoder, der hver metode er presentert enkelt over to sider. Boken har spiralrygg.

MER INFO

SLAGKRAFT. Håndbok i idéutvikling

En utbredt tanke er at kreativitet er noe mystisk, en spesiell nådegave. Men er det egentlig det? Denne bokens utgangspunkt er at evnen til å arbeide kreativt kan læres og trenes opp ved å innta en riktig holdning, følge visse spilleregler og bruke ulike idéutviklingsmetoder.

MER INFO

SLAGKRAFTIGE MØTER

Studier viser at nærmere halvparten av møtene vurderes som bortkastet! Slagkraftige møter er boken for deg som vil skape engasjerende og produktive møter – der deltakerne blir involvert, og der det skapes synlige resultater. Boken er full av enkle og effektive metoder som vil gi en langt bedre møtekultur.

MER INFO

Ord til øyeblikket

I denne vakre gaveboken presenterer Erik Lerdahl et rikt utvalg av aforismer, som er kortfattede og slagferdige formuleringer av tanker. Aforismene likner på ordtak i form og innhold, og kan friste leseren til å se på situasjoner med et nytt og friskt blikk. «Bryterne til lyset står i mørket»

MER INFO

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT