Tjenester

Slagkraft tilbyr foredrag, kurs, workshop og rådgivning på områdene beskrevet nedenfor. Vi kan skreddersy et opplegg avhengig av behov og ønsker.

Kreativitet og nyskapning

Kreativitet og nyskapning er selve drivhjulet i alle innovasjons- og endringsprosesser. Vi har dyp kjennskap til kreative metoder som løfter innovasjonsarbeidet og bistår med å bygge den kreative kompetansen i din organisasjon.

LES MER

Møteledelse

Ulike studier viser at nærmere halvparten av møter vurderes som bortkastet. Dårlig møtekultur er et ressurssluk i mange organisasjoner. Vi har lang erfaring med metoder og prosesser som vil gi langt mer produktive og engasjerende møter.

LES MER

Radikal innovasjon

Med digitalisering og globalisering blir det stadig viktigere at organisasjoner kan være innovative på forretningsmodeller og tenke radikalt nytt. Det krever en annen tenkemåte, organisering og metodebruk. Slagkraft kan bistå i dette kompetanseløftet.

LES MER

Framtidsscenarier

Scenarier gir mulige bilder av en fremtid, hjelper å løfte blikket og fungerer ofte som svært verdifulle strategiske retningsgivere for organisasjoner. Slagkraft har lang erfaring med å planlegge, lede og skrive scenarier for ulike bransjer.

LES MER

Design thinking

Erik Lerdahl har fordypet seg i design thinking i over 20 år, lenge før det ble et etablert begrep innenfor mange bransjer knyttet til tjenesteinnovasjon. Slagkraft har gode prosesser og en metodekasse for å lære design thinking i praksis.

LES MER

Sang

Erik Lerdahl holder jevnlig egne konserter og bidrar gjerne musikalsk for organisasjoner, alene eller med en gitarist. Han har blant annet spesialisert seg på franske chanson sanger. Sanginnslag kombineres gjerne med foredrag, som en syngende professor i kreativitet!

LES MER

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT