//Kreativitet og nyskapning
Kreativitet og nyskapning2019-08-07T08:11:54+00:00
Kreativitet og nyskapning

Kreativitet og nyskapning

Med Erik Lerdahl, som professor i kreativitet, besitter Slagkraft en solid kompetanse på nyskapning, både knyttet til forskning og praksis. Kreativitet er selve drivhjulet i all innovasjon og endring. Det er kritisk for norsk næringslivs fremtidige konkurransekraft i en tid med stadig raskere endringer, blant annet knyttet til den den digitale revolusjonen.

Ulike studier viser også at kreativitet og nyskapning er et kompetanseområde som vil bli stadig mer etterspurt i fremtiden. Der medarbeiderne får brukt sin kreativitet, er det dessuten høyere trivsel og økt lojalitet til arbeidsplassen.

Kreativ kompetanse kan utvikles gjennom målrettet kursing og opplæring.

Samtidig er det generelt svært begrenset kompetanse på kreativitet i norske organisasjoner. Opplæring på kreativitet og innovasjonsmetodikk er i stor grad mangelvare, slik som innovasjonsbarometeret for byggebransjen har kartlagt. Det er heller ikke en integrert del av den daglige praksis. Den gode nyheten er at kreativitet kan læres. Kreativ kompetanse kan utvikles gjennom målrettet kursing og opplæring i kreative tenkning og metoder. Det kan Slagkraft bidra med!

Slagkraft med unik ekspertise

Vi har dyp kjennskap og erfaring med kreative metoder og prosesser fra behovsavdekning til foredling av ideer til robuste løsningsforslag. Erik Lerdahl har undervist og hatt kurs for flere tusen bedriftsansatte og studenter, i en rekke organisasjoner og utdanninger.  Han har ledet svært mange innovasjonsprosesser. Han er anerkjent ekspert på metoder som hjelper personer og organisasjoner til å bli kreative og tenke utav boksen og på metoder som sikrer at man ender i løsninger som har reell verdi.

Slagkraft holder både foredrag, kurs og rådgivning for å løfte den kreative kompetansen i organisasjoner. Kurs kan gå fra læring av grunnleggende metoder til fokus og bevissthet om prosesslederrollen. Vi bistår også  gjerne i hele endringsprosessen fra status quo til en ny kultur med økt kompetanse og nye rutiner er etablert. Det kan være en svært lønnsom investering for fremtiden.

Nye tankemodeller

En god løsning er opplagt i ettertid og sjelden så langt unna fra den eksisterende, da brukerne vil ha gjenkjennelse kombinert med fornyelse. Samtidig trenger vi å arbeide med ekstreme/visjonære ideer for å få tankene ut av vante tankespor og åpne løsningsrommet. Den kreative prosess krever en restrukturering av våre tankemodeller. Modell fra Slagkraftboka (Lerdahl 2007).

Kartlegging av kreativ kompetanse

Vi tar ofte en rask digital kartlegging knyttet til den kreative kompetansen i organisasjonen, enten før rådgivning eller som del av foredrag/kurs. Det hjelper oss å vite hvor skoen trykker mest. Etter en viss tid kan det være nyttig å ta en ny kartlegging for å måle effekt og se hva som er implementert/ikke implementert. Vi får da en pekepinn på om kulturen av endret seg og om det må iverksettes ny tiltak.

Tema for foredrag/kurs/rådgivning

  • Hvordan skape en livskraftig, innovativ kultur?
  • Hvordan få til nyskapning i praksis?
  • Hvordan tre ut av de vante tankespor og skape nye forretningsmuligheter?
  • Hvordan løfte den kreative kompetansen i organisasjonen?
  • Hvilke metoder kan anvendes for å utvikle gode løsningsforslag på en problemstilling?
  • Hvordan designe og lede en innovasjonsprosess?

Kreativ metodikk

I boken Nyskapning (2017) presenteres en kreativ metodikk som består av tre hovedfaser: kartlegging, idégenerering og foredling. I en innovasjonsprosess trenger vi å avdekke behov, muligheter og innsikt i kartleggingsfasen. Vi trenger også å utvikle kreative ideer som svarer til problemstillingen i idégenereringsfasen. Til sist trenger vi  å foredle, spesifisere, prototype og syreteste utvalgte ideer i foredlingsfasen. En rekke ulike metoder er knyttet til hver fase. Metodebruk må tilpasses det spesifikke case.

Erik har svært gode evner til å se muligheter, utover det vanlige. Han er gjennom sin faglige dyktighet og kreative evner en fantastisk diskusjonspartner. Erik har evner til utfordre tradisjonelle arbeidsmåter og samarbeider godt. Han jobber systematisk, målrettet og leverer resultater. Erik er en ressurs som jeg gir mine beste anbefalinger for.

Eivind Helland, Blue Planet

Bøker

Relaterte rapporter

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT