Følg lidenskapens magi!

Følg lidenskapens magi!

Kronikk i Aftenbladet, 01.10.2013

Erik Lerdahl

Er lidenskap i arbeidet forbeholdt de få utvalgte? Eller gjelder det for deg og meg?

En rekke filosofer og forskere har gjennom tiden fremhevet viktigheten av lidenskap og begeistring i sitt arbeid. Den tyske filosofen Georg Hegel har for eksempel uttalt: «Intet stort i verden er fullbrakt uten lidenskap.» Lidenskapelige arbeidstakere er mennesker som brenner for noe, tror på noe og vil noe. De som har gnist i øynene og ser sitt arbeid i en meningsfull sammenheng. Ulike studier viser at indre motivasjon er en helt avgjørende faktor for kreativitet og nyskapning. Et kjennetegn på kreative mennesker er nettopp at de har en lidenskap for sitt arbeid. Det gir glede og mening. Filosofen Konfucius skrev for over 2500 år siden: «Velg en jobb du elsker, og du vil aldri arbeide en eneste dag i ditt liv.» Et viktig spørsmål å stille seg er da: Er lidenskap i arbeidet noe som er forbeholdt de få utvalgte? Eller gjelder det for deg og meg?

Lidenskap er i visse miljøer nærmest et tabubelagt emne som man helst ikke snakker om. Det kan være en frykt for at vi vil bli mer egoistiske hvis vi følger vår lidenskap. Arbeidsoppgavene i organisasjonen vil ikke bli ivaretatt. Men hvis du ikke er tilfreds, vil folk rundt deg bli påvirket, ikke minst din nærmeste familie og kolleger. Det er også lett å tenke: «Noen må gjøre de kjedelige jobbene også, alle kan ikke være lidenskapelig opptatt av sin jobb.» Men det er lettere å utføre kjedelig arbeidsoppgaver og være utholdende hvis arbeidet inngår i en meningsfull sammenheng.

Utfordringen er å kunne forene lidenskap med rasjonalitet.

Det er også en gjengs oppfatning at lidenskap er knyttet til spesielle yrker som kunst og entreprenørskap. Men det er mulig å finne frem til lidenskap på mange områder i arbeidslivet. Noen kan ha lidenskap for tall, andre kan ha lidenskap for å utvikle designløsninger. Det som er kjedelig for noen, kan være veldig motiverende for en annen. Mange finner også sin lidenskap i fritidssysler. Det finnes mange veier til Rom!

Jeg møter jevnlig mennesker som har en god og trygg jobb, bra lønn og en solid familie. Men bak fasaden kan det være en tomhetsfølelse fordi de ikke brenner for noe. Savnet rasjonaliseres bort: «Jeg må tjene penger, jeg kan ikke leve av det jeg brenner for». Ofte er dette tildekkende argumenter for å stille mer ubehagelige spørsmål: Er jeg på rett plass? Får jeg brukt mitt potensial? Hva vil jeg med mitt liv?

I en hektisk hverdag kan det være bra å ta et steg til siden og trå ut av «karusellen» med rutiner og gjøremål. Hodet kan være så fylt at det ikke er plass for nye tanker eller for å føle noe. Vi trenger å stoppe litt opp og gjerne reise litt vekk og få nye impulser. Få ting litt på avstand. Det er mange forpliktelser i hverdagen som gjør dette vanskelig, men det som stopper oss mest er begrensningene vi selv lager i eget hode.

Når du hele tiden velger trygge løsninger, legger du lokk på din lidenskap.

For å kunne følge sin lidenskap, må man være villig til å gå ut av komfortsonen. Når du hele tiden velger trygge løsninger, legger du lokk på din lidenskap. Du sløves som om du hadde tatt en langtidsvirkende bedøvelsessprøyte. Å følge sin lidenskap krever mot og vilje til å være i kontakt med sin sårbarhet og det som ligger tett på hjertet. Mange unngår å følge sin lidenskap fordi de er redde for å bli såret eller ødelegge sin drøm. De kan også være redde for å stikke seg frem og bli fordømt. Noen ganger krever det en eksistensiell krise i livet for å endre retning. Hvis du opplever at du har vært kritisk syk eller nær døden, blir fasaden mindre viktig.

Å følge sin lidenskap krever mot og vilje til å være i kontakt med sin sårbarhet og det som ligger tett på hjertet.

For å utvikle en lidenskap i sitt liv krever det prioritering. Lidenskapen er sjelden en skatt du plutselig kommer over, du må dyrke den målrettet frem. Den må daglig pleies. Du må våge å gjøre ting du ikke har prøvd før. Med tiden utvikles en mestringsfølelse som bidrar til å gi begeistring.

Prioritering handler også om å forenkle sitt liv. Hvis du har for mange baller i luften og ting blir for komplekse, blir det vanskeligere å kjenne en lidenskap. For å kunne komme i en kreativ flytsone med engasjement må oppgavene være utfordrende men samtidig oppnåelig, poengterer kreativitetsforskeren Mihály Csikszentmihalyi. Mer enn noe annet handler det om å ta ansvar for sin egen situasjon. All sann forandring starter innenfra.

Vi trenger rasjonell distanse for å ta gode beslutninger. Kun tro på lidenskap som eneste rettesnor kan lede til uoverveide beslutninger. Men alt for ofte stopper vi for tidlig vår egen indre impuls med rasjonelle forklaringer. Vi må i perioder tørre å slippe frem drømmescenarioene som begeistrer, og legge til side skepsisen. Deretter kan rasjonaliteten vurdere løsningene med et kritisk blikk. Utfordringen er å kunne forene lidenskap med rasjonalitet. I jobbsammenheng handler det om å forene det du brenner for med det du kan leve av. Med dårlig økonomi kan lidenskapen fort kjølne ned. En litt annen tilnærming og vinkling på de daglige oppgavene kan gi langt større engasjement. Løsningen er ikke nødvendigvis alltid å skifte jobb.

Lidenskapen kan løfte oss forbi de selvpålagte begrensningene og lede til mirakler som vi på forhånd ikke trodde var mulig.

I utdanning burde lidenskap være langt mer i fokus. Velger du feil tog i utdanningen, der du pakker bort din lidenskap, kan det være krevende å snu. Tidlige valg former senere valg. Næringslivet trenger mer enn noen gang lidenskapelige mennesker med gnist i øynene som vil noe og tror de kan bidra positivt i samfunnet. Lidenskapen kan løfte oss forbi de selvpålagte begrensningene og lede til mirakler som vi på forhånd ikke trodde var mulig.

2019-05-23T11:51:56+00:00