Om Erik Lerdahl

Jeg er daglig leder i Slagkraft AS og professor i kreativitet ved Høyskolen Kristiania. Jeg har arbeidet med kreativitet, innovasjon og samhandling i snart 25 år. Jeg tok en doktorgrad på kreativt samspill ved institutt for produktdesign, NTNU i 2001.

Jeg har hatt gleden av å lede en rekke prosjekter på design, tjeneste/produktutvikling, framtidsscenarier og innovasjon, der blant annet kreative metoder, design thinking og fasilitering av workshop har stått sentralt.

Jeg har også holdt svært mange foredrag og kurs om møteledelse, kreativitet og radikal innovasjon og vært rådgiver i mange ulike sammenhenger. Jeg har også undervist ved flere design- og entreprenørskoler i Europa.

Parallelt med prosjektledelse, kursing og foredrag har jeg skrevet flere bøker, rapporter og artikler om disse emnene. Min håndbok i kreative metoder og idéutvikling, Slagkraft, er blitt en bestselger i Norge.

Jeg arbeider selv daglig med kreativitet, både fordi det er gøy og meningsfylt og må erfares i praksis.

Som person er jeg nysgjerrig og prøver hele tiden å utforske nye metoder, gå ut av komfortsonen og utfordre meg selv. Jeg arbeider selv daglig med kreativitet, både fordi det er gøy og meningsfylt og må erfares i praksis. Jeg har en evne til å se koblinger og sammenhenger og elsker å oppdage nye ting. Jeg tenker både overordnet og langsiktig og samtidig veldig praktisk og jordnært.

Jeg brenner for å forløse potensialer i organisasjoner og skape endringer som gir både bedre resultater og økt trivsel. Jeg er alltid interessert å få kontakt med ambisiøse og fremtidsrettede organisasjoner som vil utvikle sin kompetanse på kreativitet, samhandling og innovasjonsprosesser.

Pressebilder

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT