Nyskapning

Arbeidsbok i kreative metoder

Gyldendal Akademisk

Ønsker du å bli dyktig til å løse problemer og utvikle nye løsninger? Hva kreves i så fall? Og hvordan kan du arbeide mer effektivt og målrettet med nyskapning? Dette er en arbeidsbok i kreative metoder, der hver metode er presentert enkelt over to sider. Boken har spiralrygg.

KJØP BOK

Om boken

Nyskapning og kreativitet blir stadig mer etterspurt i arbeidslivet. Denne bokens utgangspunkt er at kreativitet ikke er en forutbestemt egenskap knyttet til bestemte personer og yrker, men en muskel som kan trenes målrettet opp. I boken lærer du hvordan. En velutprøvd metodikk for nyskapning presenteres. Den består at tre faser: kartlegging, idégenerering og foredling. For hver enkelt fase introduseres en rekke metoder med en praktisk steg-for-steg-beskrivelse og konkrete tips til gjennomføring. Boken har spiralrygg slik at den er mest mulig anvendelig i nyskapningsarbeidet.

For å bli dyktig i nyskapning er det lurt å bli fortrolig med et spekter av ulike kreative metoder. Det øker sannsynligheten for at vi kommer opp med gode løsninger. Metodikken i boken kan brukes til å løse utfordringer knyttet til alt fra samhandling, organisasjonsstruktur, teknologi eller et ønske om å utvikle nye forretningskonsepter.

Boken egner seg for:
• organisasjoner som vil arbeide systematisk med nyskapning
• prosjektledere i organisasjoner som vil lede kreativt arbeid
• arbeidstakere som lever av å være kreative, og trenger påfyll av nye metoder
• studenter og elever som vil lære seg kreative metoder
• lærere i skolen som vil bruke kreative metoder i undervisningen

Fra bokanmeldelse:

Størstedelen av boka brukes til å presentere et vidt sett av forskjellige kreative arbeidsmåter som kan brukes for å realisere en kreativ praksis. Hver metoder blir gjennomgått og forklart på forbilledlig klar måte. Den pedagogen som ønsker å forsøke en mer kreativ praksis, har her et omfattende og praktisk materiale tilgjengelig. (…)

Dette er en helt usedvanlig klok og praktisk bok. Den viser hvilke kreative ressurser som kan utvikles i personalet. Den aktualiserer kreativitet og nyskapning som kompetanseområde både i lærerutdannelsen og i programmer for videreutdanning av skoleledere og PPT-ansatte.

– Hallvard Håstein, Bedre Skole nr.1, 2019