Referanser

«Erik Lerdahl fikk i oppdraget å være prosessleder for en scenarioworkshop knyttet til utbedring av havbruksnæringens omdømme, der en rekke unge talenter fra næringen, politiske partier og NGO:ere deltok. Erik planla og ledet workshopen på en profesjonell, effektiv og engasjerende måte, som ga mye resultater på kort tid. Scenariometodikken var meget gjennomtenkt og vel gjennomført.

Resultatene fra workshopen ble presentert for havbruksbedriftenes toppledere under den internasjonale havbrukskonferansen, AquaVision 2016. Lederne voterte over resultatene. I ettertid var Lerdahl også hovedforfatter av rapporten som dokumenterte resultatene fra begge samlingene. Rapporten presenterer hvilke tiltak som må til i dag for å sikre en levedyktig og bærekraftig havbruksnæring i 2030 og er blitt videreformidlet til mange aktører knyttet til næringen.

Jeg vil absolutt anbefale Erik Lerdahl som kreativ prosessleder og inspirator.»

Charlie Granfelt

«Vi bruker mye tid i møter, derfor er en god møtekultur veldig viktig for oss. Erik var konkret og ga oss en rekke nyttige og konkrete tips og verktøy for å øke kvaliteten på møtene våre, ting man kan iverksette med en gang. Det er befriende å se at med små justeringer kan et møte gå fra middelmådig til godt! Erik ga oss et godt innblikk i hvordan.»

Øyvind Husby

«Jeg synes vi fikk til en super dag sammen. Du er en dyktig kursholder og dine verktøy var midt i blinken for oss. Jeg likte spesielt hvordan du inkorporerte verktøyene i selve kurset. Det gjorde at vi fikk det under huden nærmest med en gang. Jeg har selv sjelden fått så mye ros for å arrangere noe kurs som dette. Takk.»

Odd Karsten Krogh

«Heildagskurset i Slagkraftige møter med Erik Lerdahl frå Slagkraft har lært oss mange effektive teknikkar og grep som me allereie er byrja å ta i bruk. Dette var eit av dei mest «matnyttige» kursa me har delteke på, var vår konklusjon. Vi kan også trekke fram at Erik har vore veldig kjekk å samarbeide med frå første kontakt til endt kurs. Han har stor kunnskap om tematikken og formidlar det på ein leikande og effektiv måte, med stor grad av humør og deltakarmedverknad. Dette kan absolutt anbefalast til alle som ynskjer ein meir effektiv møtekvardag!»

Ole Jacob Eide

«Erik har svært gode evner til å se muligheter, utover det vanlige. Han er gjennom sin faglige dyktighet og kreative evner en fantastisk diskusjonspartner. Erik har evner til utfordre tradisjonelle arbeidsmåter og samarbeider godt. Han jobber systematisk, målrettet og leverer resultater. Erik er en ressurs som jeg gir mine beste anbefalinger for.»

Eivind Helland

«Innovasjon Norge ville at interiøret på kontoret skulle verta meir inspirerande både for kundar og ansatte. Erik Lerdahl fekk derfor i oppdrag å utvikla nokre korte tekster som kunne henga på veggane i lokalet. Resultatet er at tekstene ikkje berre inspirerer, men dei er er i tillegg tankevekkande og minner oss dagleg på viktige element i samhandling med andre.»

Marit Karlsen Brandal

«På kurset i møteledelse lærte vi mange praktiske og nyttige metoder som vi lett kan implementere i hverdagen. Metodene er smarte, og de er enkle å ta i bruk i våre egne møter. Kurset er lagt opp på en elegant måte der vi selv prøver ut metodene samtidig som vi lærer om dem. Dynamikken i kurset er fin med veksling mellom små forelesninger, utprøving av metoder og refleksjon. Lerdahl er en meget engasjerende og kompetent kursholder. Han er svært godt forberedt og utnytter tiden godt.»

Jenny Smaadal
Statens Vegvesen

«Som selskap som organiserer en rekke arrangementet har vi brukt Erik Lerdahl og Slagkraft i en rekke sammenhenger. Enten det er foredrag, workshops eller musikalske opptredener så leverer han hver gang, med sine kunnskaper, tilstedeværelse og personlighet.»

Sigrid Helene Risa

«Med 120 deltagere som jobber for tverrfaglig samarbeid klarte Erik og Trude å fenge oss fra de første minuttene. Her var det samlet ulike profesjoner som: helsesøstre, barnevernspedagoger, psykologer, rektorer, undervisningsinspektører og PP-rådgivere som skulle inspireres for bedre tverrfaglige møter. Med et høyt faglig nivå og stort tempo klarte de å drive frem både engasjement, kreativitet og samhandling i praksis på en annerledes og morsom måte. Som koordinator for det tverrfaglige samarbeid i Asker kommune er jeg stolt over at jeg fulgte magefølelsen som sa meg at Erik leverer godt forankret kunnskap på en usedvanlig morsom, inspirerende og kreativitet måte, og han gjennomførte med et personlig engasjement for våre spesielle behov i tverrfaglig sammenheng. Vi erfarte at mange opplevde å komme ut av komfort-sonen, noe som både inspirerte, ga refleksjon og mot til å være mere deltagende og medansvarlig for gode møter fremover.»

Kari Skullerud Ugland
Asker kommune

«Måltidets Hus prosjektene på fremtidsscenarier har vært et godt utgangspunkt for langsiktig tenkning i bedriften vår. Vi fikk fram gode bilder og relevante historier av mulig fremtid. Disse har vist seg å stemme godt med det vi har erfart i etterkant. Synliggjøring av utfordringer og muligheter knyttet til drivere som bærekraftig matproduksjon, mat og helse og eldrebølgen har vært særlig nyttige som grunnlag og innsikt inn i vårt interne strategiarbeid og satsninger. Rapportene er velskrevne og arbeidet med å involvere industrien fungerte svært godt.»

Johanne Brendehaug

Konsulentbidrag

Slagkraft / Erik Lerdahl har arbeidet og hatt oppdrag fra en rekke organisasjoner. Oppdrag har vært alt fra foredrag til rådgivning og ledelse av innovasjonsprosjekter.

Matnæringen: TINE, Nortura, Stabburet, Orkla Foods, Skretting, Nidar, Lervig, Måltidets Hus, Nespresso, Gastronomisk Institutt, Nofima

Energisektoren: Equinor, Phillips petroleum, Hydro, Petroleumstilsynet, Wärtsila, Siemens offshore

Forlag: Gyldendal, Cappelen Damm, Aschehoug, Stabenfeldt

IT- selskaper: Kinly, Cisco, Knowit

Forbruksvarer: Jordan, Danfoss

Byutvikling, vei og byggebransjen: Backe, Cramo, Arkitema, Statens vegvesen, Trondheim kommune, IKPD Forus

Bank: SR-bank, Sparebanken Nord-Norge

Media: NRK, Schibsted

Fornøyelsesparker og museer: Kongeparken, Nasjonalmuseet, Jærmuseet

Konsulentbyråer: Cowi, Montaag, Bekk consulting, SINTEF, Z event, Scan One, Miles, Oktan, Mediafarm, YIT, Affinion

Helsesektoren: Helse Nord, legeforeningen, Stavanger Universitetssykehus, Øyelegene

Interesseorganisasjoner: NITO, Blue Planet, Sjømat Norge, Virke

Virkemiddelapparatet: Innovasjon Norge, Enova, Atheno, Ungt Entreprenørskap (Oslo, Vestfold, Østfold, Rogaland…)

Kommuner og offentlig: Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Asker kommune, Sola kommune, Stokke kommune, Nordland Fylkeskommune, NAV, Trondheim kommune, Ulstein kommune, Sogndal kommune

Direktorater: Miljødirektoratet, Oljedirektoratet, Barn-, Ungdom- og familiedirektoratet (BUF), Helsedirektoratet

Diverse: GC Rieber

Utdanning: NTNU, Kunsthøgskolen i Oslo, Syddansk universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Århus universitet, Handelshøjskolen i København, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Indian Institute of Science, Kunstakademiets arkitektskole i København, Delft Tekniske universitet, Arkitektskolen Aarhus, Designinstituttet, Universitet og høgskolerådet (UHR), Høyskolen Kristiania

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT