//Møteledelse
Møteledelse2019-07-04T17:32:00+00:00

Møteledelse

De fleste kjenner seg altfor godt igjen: Møter som er dårlig planlagt, møter som varer for lenge og spiser opp dagen. Møter med stadige avsporinger. Møter der man lett drømmer seg bort, blir sliten og lei og ikke får brukt seg selv. Og der det skjer lite eller ingenting etterpå …

Ulike studier viser at nærmere halvparten av møter vurderes som bortkastet og at ledere kan sitte over halvparten av tiden sin i møter. Dårlig møtekultur gir samtidig nedsatt motivasjon hos medarbeiderne og koster det norske samfunnet milliarder av kroner hvert år.

Møter kan være fantastisk givende og fører til synlige resultater.

Men møter trenger ikke å være kjedelige. De trenger ikke å være bortkastet tid. Møter kan faktisk være fantastisk givende og fører til synlige resultater. Igjen og igjen. God møtekultur kan gi en langt mer dynamisk og produktiv organisasjon. Her kan vi bistå.

Ekspertise på møteledelse

Slagkraft har høy ekspertise på møteledelse. Erik Lerdahl har selv skrevet boken Slagkraftige møter (2015).  Han holder populære foredrag om emnet som både er underholdende og matnyttig. I litt lengre foredrag får deltakerne prøvd ut verktøy og metoder for å skape langt bedre møter, som kan implementeres neste dag! Med relativt enkle grep kan møtene bli både mer engasjerende og effektive.

Vi tilbyr også flere kurs i møteledelse og kan skreddersy kurs etter behov og bistår organisasjoner for å få et vedvarende kompetanseløft på møteledelse. Vi bistår også gjerne i hele endringsprosessen fra status quo til en ny kultur med økt kompetanse og rutiner er etablert. Vi utfører enkle digitale kartlegginger før og etter for å måle effekt. Utvikling av en mer slagkraftig møtekultur vil gi økt trivsel og produktivitet og være en svært lønnsom investering for fremtiden.

I boken Slagkraftige møter (2015) presenteres stjernemodellen, med 5 sentrale faktorer for å få til gode møter: planlegge, prosessledelse, oppfølge, involvere og synliggjøre.

Tema for foredrag/kurs/rådgivning

  • Hvordan planlegge, designe og lede gode møter?
  • Hvordan få deltakerne involvert og engasjert i møter?
  • Hvordan få til gode resultater og god oppfølging fra møter?
  • Hvordan få bedre kompetanseutveksling på møter?
  • Hvordan håndtere møteplagere?
  • Hvordan skape en vedvarende endring på møtekulturen?

Jeg synes vi fikk en super dag sammen. Du er en dyktig kursholder og dine verktøy var midt i blinken for oss. Jeg likte spesielt hvordan du inkorporerte verktøyene i selve kurset. Det gjorde at vi fikk det under huden nærmest med en gang.

Odd Karsten Krogh, Cappelen Damm

Erik Lerdahl har lært oss mange effektive teknikker og grep som vi allerede har begynt å ta i bruk. Dette var et av de mest «matnyttige« kursene vi har deltatt på, var vår konklusjon.

Ole Jacob Eide, Atheno

Bok

Tips til planlegging av møte

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT