SLAGKRAFTIGE MØTER

Større engasjement. Bedre resultater

Fagbokforlaget

Studier viser at nærmere halvparten av møtene vurderes som bortkastet! Slagkraftige møter er boken for deg som vil skape engasjerende og produktive møter – der deltakerne blir involvert, og der det skapes synlige resultater. Boken er full av enkle og effektive metoder som vil gi en langt bedre møtekultur.

KJØP BOK

Stjernemodellen: 5 sentrale punkter for  møteledelse.

Om boken

Vi går alle i møter som vi opplever er ineffektive, energitappende og bortkastede. Internasjonale studier bekrefter dette. Bare i Norge tyder undersøkelser på at dårlig møtekultur gir et tap på milliarder av kroner, hvert år!

Boken gir deg enkle metoder som skaper dynamikk og retning på møtet og bidrar til å gi resultater.

Slagkraftige møter er boken for deg som vil skape engasjerende og produktive møter – der deltakerne blir aktivt involvert, og der det skapes synlige resultater. Boken gir deg enkle metoder som skaper dynamikk og retning på møtet og bidrar til å gi resultater. Over tid vil bedre møter styrke din organisasjons konkurranseevne, og den vil bli en langt mer attraktiv arbeidsplass for deg og dine kolleger.

Boken er rikt utstyrt med forfatternes egne illustrasjoner, og i tillegg bidrar Børge Lund med 25 spesialtegnede Lunch-striper!

Slagkraftige møter er rettet mot møteledere så vel som møtedeltakere. Boken tar for seg alt fra daglige oppdateringsmøter til større heldagsmøter. Du presenteres for mange metoder og tips for å planlegge, lede og gjennomføre møter. Disse kan lett implementeres i din arbeidshverdag.

Anmeldelse:

«Endelig en tiltalende og omfattende bok om slagkraftige møter […] Snadderet i denne boka er de siste kapitlene med visuelle verktøy, prosessøvelser og metoder for møter. Det er lett å glemme å benytte seg av muligheten dette gir en møteleder. Ofte kan slike virkemidler være noe som følger med en tyngre konsulentbestilling med dertil hørende kostnader. Dette er jo kompetanse som det kan være fint å ha i organisasjonen, slik at møter og samlinger kan få et løft både opplevelsesmessig og innholdsmessig. […] Dette er boka for den som skal planlegge og ha kunnskap om å arrangere ulike møter. Anbefales for: Konsulenter, rådgivere, HR medarbeidere og alle andre som organiserer, arrangerer og planlegger mer omfattende møter.»

– Arne Bjerke, Ukeavisen Ledelse