//Design thinking
Design thinking2019-07-04T17:28:37+00:00

Design thinking

Tjenestedesign

Design tenkning er blitt ekstremt populært de siste årene innen en rekke bransjer. Det skyldes at det økende fokus på kunderopplevelse og krav fra kunder. Den mest kjente modellen for design tenkning består av 5 faser: empathize, define, ideate, prototype og test.

Erik Lerdahl har arbeidet med design tenkning i over 20 år, blant annet knyttet til produkt- og emballasjedesign, lenge før det ble et etablert begrep i andre bransjer av næringslivet. I doktorgraden presenterer han en visjonsbasert designmetodikk som nettopp er brukersentrert, der det handler om å forstå brukerbehov og formulere innsikter i form av visjoner sammen med en definering av oppgaven.

Dette lager grunnlaget for idégenerering og påfølgende prototyping og testing, der man får sjekket ut om ideene holder mål og dekker reelle behov. I de senere årene har Slagkraft benyttet design tenkning i mange prosjekter rettet mot tjenesteutvikling, slik som bank, reiseliv og events.

Metodekasse

I de ulike fasene av innovasjonsarbeidet, knyttet til design tenkning, anvender Slagkraft en rekke ulike metoder, som har vært testet og prøvd ut over mange år. I bøkene Slagkraft (2007) og Nyskapning (2017) er ulike metoder beskrevet i detalj med eksempler. Vår erfaring er at de fem stegene i design tenkning blir for abstrakte hvis de ikke konkretiseres gjennom bruk av ulike metoder.

Slagkraft bistår både i opplæringen av design tenkning, bruk av spesifikke metoder for de ulike stegene og i prosjektledelsen for utviklingen av nye tjenester eller forbedring av eksisterende tjenester. Vi har en rik metodekasse for kartlegging av kundebehov, utforming av problemstilling og innsikter, idégenerering, foredling, prototyping og testing og bidrar gjerne til å løfte kompetansen på design tenkning i din organisasjon.

Tema for foredrag og bidrag til kompetansebygging

  • Hvordan arbeide praktisk med design tenkning?
  • Hvilke metoder kan anvendes i de ulike fasene av design tenkning?
  • Hvordan organisere innovasjonsprosjekter med utgangspunkt i design tenkning?
  • Hva er potensielle svakheter med design tenkning og hvordan kan vi kompensere på det?

Bruk av bilder

Bruk av bilder i utviklingen av ideer gjør arbeidet mer konkret, særlig for grupper som ikke er vant til å tegne.

Visjonsplansjer

Basert på innsikt avdekket i kartleggingsfasen, kan visjonsplansjer lages for å gi retning og inspirasjon i idéarbeidet. Det fungerer som supplement til definering av problemstilling. I visjonen søker man å kommunisere essensen av uttrykket og kvalitetene gjennom bilder, tegninger og ord. Her er en visjonsplansje laget knyttet til norsk lokalmat.

Rapid prototyping

Rapid prototyping er en sentral del av design thinking. Ved å konkretisere ideene, lage modeller og teste dem ut finner vi fortere ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Vi må feile hyppigere for å lykkes raskere.

Bøker

Relaterte kronikker og presse

Rapporter og artikler

«La oss jobbe sammen!»

TA KONTAKT