Lekestue

Lekestue

Bladet Kamille, september 2011

Av Åslaug Birgitte Græsvold

Tenk å kunne legge vekk voksendrakten og hoppe strikk, legge puslespill eller kaste på stikka – bare for gøy?

Jeg slutter aldri å leke, sier vi gjerne.  Men ofte lyver vi. For helt ærlig, hvor ofte synger du av full hals alene? Hvor ofte leker du sammen med barn, og lar deg gå helt inn i det? Hvor ofte tillater du deg selv å se rar ut, eller driter deg ut?

I det hele tatt, å si at man har lyst til å leke, det er liksom litt… flaut.

-Det blir flaut når det bryter med settingen og de forventede spillereglene du er i, samtykker Erik Lerdahl. Han er foredragsholder og konsulent, har en doktorgrad i kreativitet og har skrevet boken Slagkraft, en håndbok i idéutvikling. Gjennom flere år har Lerdahl jobbet aktivt for å få mer lek og kreativitet inn på norske arbeidsplasser.

– Barn kan leke og gå inn i leken, men fordi spillereglene er som de er på en arbeidsplass, er det lett å bli oppfattet som useriøs hvis du nevner lek, påpeker han.

Erik Lerdahl er sikker på at det i fremtiden vil være et mye sterkere fokus på hvordan man skaper den optimale arbeidsplassen.

-Og de fleste vil jo ha nytte av en pause i det de holder på med, og bryte vanen med å gjøre noe helt annet. Vi har jo helt etablert vanen med en fem minutters kaffepause, eller en røykepause. Men kanskje vi kunne innføre andre, mer kreative pauser? Foreslår han, og eksemplifiserer:

-Hvis du på en arbeidsplass satte på musikk i tre minutter en gang i løpet av dagen og lot de ansatte danse, er jeg sikker på at arbeidsdagen videre hadde blitt mer effektiv. Men lek eller for den slags skyld avkobling, der de ansatte kan legge seg ned på noen minutter, strider mot det vi forbinder med en arbeidsplass, selv om det er effektivt. Slike “ut av boksen”-aktiviteter må tilrettelegges fra ledelsen og bli en del av de aksepterte spillereglene og kulturen på jobben. Det er jo ikke sikkert det er noe sunnere å drikke seks kopper kaffe hver dag, bare for at vi har lov til det.

Hva kan det å leke mer gi oss?

-Det handler først og fremst om psykisk velvære, man får vekk bekymringer og mer spontanitet i hjernefokuset. Lek er livsnødvendig mental mosjon, som vi lett glemmer i fokuset på fysisk mosjon. Eldre kvikner til og får gnist i øynene når de leker. Noen definerer lek som noe formålsløst, jeg mener at lek også kan brukes bevisst som hjelp til å komme frem til nye løsninger. Det er sånn barn gjør det, gjerne ubevisst. De leker, og dermed kommer de frem til større forståelse og økt mestring. Det finnes faktisk ikke kreativitet uten lek, men ikke all lek er kreativ.

-Hvis du ser på mennesker som får mye til, typiske gründermennesker, så er jo nettopp et kjennetegn ved dem også, at de er lekne, krysser grensene og tenker friere. Jeg synes vi må bort fra det at det er galt å ha det gøy på jobb. Sann lek er ikke det motsatte av seriøsitet, for meg er det boblende og frigjort seriøsitet, dyp alvor.

Mange arbeidsplasser har møter hvor de skal være kreative og komme med nye ideer. Lerdahl mener at en slik styrt idemyldring bør suppleres med ikke planlagt idéutveksling.

-Kreativitet oppstår ofte i ikke planlagte situasjoner, for eksempel i en telefon med en kunde eller i en samtale med kollega. Hvorfor ikke ette opp et whiteboard og en penn ved kaffestasjonen eller printeren, der folk kan møtes uformelt og sosialt? Slike uformelle møteplasser stimulerer til ideutveksling.

Hva er det viktigste vi kan lære av barn som leker?

– Å slippe kontrollen og være fullt og helt i leken selv. Jeg har hatt flere kurs der jeg har låst døren på begynnelsen av dagen, og hatt kreativitetsøvelser der deltakerne skulle leke. I begynnelsen gjør de kanskje øvelsen, men de stiller seg utenfor leken. Da er det så bra å se når de får sitt gjennombrudd, og virkelig blir med! Mange år etterpå forteller folk meg at de husker akkurat dette, øyeblikket de ble selve leken og fikk kontakt med barnet i seg, som ikke de har vært i kontakt med på mange år. Jeg tror at vi har en bevissthet i oss, og en hukommelse, som gjør at hvis du gjør øvelsene i lek, kan det fremkalle noe veldig positivt. Du kan plutselig overskride dine egne begrensninger og bekymringer. Det får oss til å tre ut av voksenrollen, ansvarsfølelsen, og tankene som låser deg, og gjør deg lite produktiv og lite levende. Det handler om å komme i flyt, og glemme tiden. I leken kan vi gjenfinne kjernen i oss selv og være mer frigjort.

2019-05-23T08:39:24+00:00