Staging for creative collaboration in design teams. Models, tools and methods

Om rapporten

Dette er doktoravhandlingen til Erik Lerdahl fra NTNU i 2001. Flere modeller og metoder fra avhandlingen brukes idag både i undervisning og av industrien. Dette gjelder ikke minst den visjonsbaserte modellen og den visjonsorienterte metodikken. Avhandlingen er en del av fundamentet for Slagkraft boka som kom ut i 2007.

LAST NED RAPPORT