Næringsutvikling for nytt sykehus

Om rapporten

Slagkraft / Erik Lerdahl fikk i oppdrag av Innovasjon Norge til å lede fire tenketank samlinger med næringsaktører i forhold til å se på næringsutvikling for et nytt sykehus i Stavanger-regionen. I samlingene brukte vi scenariometodikk og skrev en rapport som ble med i konseptutredningen for et nytt sykehus. Rapporten er illustrert av Ander Emil Sommerfeldt.

LAST NED RAPPORT