Havbruksnæringen med styrket omdømme i 2030

Om rapporten

Slagkraft, ved Erik Lerdahl, hadde ansvaret med å planlegge og lede en samling der unge talenter utfordrer etablerte ledere i havbruket. De formulerte hva som er utfordringer med næringen i dag i forhold til omdømme, de skrev scenarier der næringen hadde langt bedre omdømme og foreslo tiltak idag for å nå det ønskede målbildet. I den påfølgende samlingen voterte ledere fra næringen selv på det de unge talentene hadde foreslått, kombinert med en diskusjon. Resultatene fra begge samlingene ble sammenfattet til en rapport skrevet av Erik Lerdahl. Oppdragsgiver for prosjektet var Skretting. Prosjektet var støttet av Sjømat Norge og Rogaland fylkeskommune.

LAST NED RAPPORT