Måltidsnæringen i 2020. Bransjens egne fremtidsvurderinger

Om rapporten

Dette er den andre scenariorapporten for NCE Culinology fra 2011. Den presenterer et totalscenario for måltidsnæringen i 2020, slik bransjen selv vurderer det som mest mulig sannsynlig. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter av rapporten.

LAST NED RAPPORT