Drastiske endringer i måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020.

Om rapporten

Dette er en rapport fra 2010 for NCE Culinology som viser hvordan måltidsnæringen vil kunne se ut i 2020, dersom det kommer radikale endringer. 3 radikale scenarier presenteres med skisser og eksempler: 1) Helsen er ditt ansvar, 2) Mangel på råvarer og 3) Klimaendring. Erik Lerdahl var prosjektleder og forfatter for prosjektet.

LAST NED RAPPORT